1
VISIE

Visie van de PCF Ebenhaezer: Het toepassen van de principes van God's Koninkrijk, overeenkomstig de leer en de levensstijl van Christus

2
MISSIE

Misie van de PCF Ebenhaezer: Om mensen tot Christus te brengen met als doel om als God's famillie, elkaar op te bouwen, elkaar te dienen en elkaar lief te hebben

Wie we zijn

Voorganger C. Lettelay
Voorganger PCF Eben-Haezer Nijmegen - Venlo

Voorganger-echtgenote P.A. Lettelay
Voorganger-echtgenote PCF Eben-Haezer Nijmegen - Venlo

 

“The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth His handywork.”
Psalms 19:1