MISSIE

Misie van de PCF Ebenhaezer: Om mensen tot Christus te brengen met als doel om als God's famillie, elkaar op te bouwen, elkaar te dienen en elkaar lief te hebben