1
VISIE

Visie van de PCF Ebenhaezer: Het toepassen van de principes van God's Koninkrijk, overeenkomstig de leer en de levensstijl van Christus

2
MISSIE

Missie van de PCF Eben-Haezer: Om mensen te adopteren in God ’s familie door onze (oprechte) relatie met Jezus Christus (Galaten 4:5-6; Efeziërs 1:5).
Wij wekken elkaar op, dienen elkaar, en hebben elkaar lief als broeders

Wie we zijn

Voorganger C. Lettelay
Voorganger PCF Eben-Haezer Nijmegen - Venlo

Voorganger-echtgenote P.A. Lettelay
Voorganger-echtgenote PCF Eben-Haezer Nijmegen - Venlo

 

“The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth His handywork.”
Psalms 19:1