Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Het onderscheid maken tussen de Geest van God en de geest van satan

Bijbelverzen:
1 Johannes 4:1
1 Johannes 4:5-6
Mattheüs 6:21-23
Handelingen 5:38-39
Hebreeën 4:12-13

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: