Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

De zuivering van de Heer

Bijbelverzen:
Maleachi 3:3
Romeinen 12:1
1 Petrus 1:6-7
Hebreeën 12:5-7
1 Korinthiërs 10:13

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: