Skip to main content
Loading...
Bijbelstudie
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Epafroditus de medearbeider en medestrijder

Bijbelverzen:
Filippenzen 2:19-30
Lukas 10:38-42
Johannes 12:7-8
Johannes 12:25-26
Mattheüs 10:41-42

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: