Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Verlies niet de moed in de tijd van moelijkheden

Bijbelverzen:
Spreuken 24:10
Jozua 1:9
Jozua 14:6-8
Jesaja 43:3

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: