Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

God's doel met ons waarom wij op Hem moeten wachten

Bijbelverzen:
Jesaja 40:31
Psalmen 27:14
Johannes 10:27-28
Habakuk 2:3
Psalmen 40:2
Spreuken 4:23

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: