Skip to main content
Loading...
Bijbelstudie
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Eenheid temidden van verscheidenheid

Bijbelverzen:
Filippenzen 2:1-5
Jakobus 4:1-2
Exodus 17:2
Lukas 10:33-37
Markus 2:5

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: