Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Het geheimenis achter de naam van Jezus

Bijbelverzen:
Handelingen 4:11-12
Mattheüs 16:15-17
Handelingen 3:6
Handelingen 3:16
Johannes 14:13-14
Johannes 16:23-24
Filippenzen 2:10-11

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: