Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Leven in het Koninkrijk dat niet wankelbaar is

Bijbelverzen:
Hebreeën 12:26-28
Jesaja 54:10
Psalmen 36:8
1 Johannes 4:4
2 Timotheüs 3:16-17
Johannes 8:31-32

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: