Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Ervaren het werk van de Heilige Geest

Bijbelverzen:
Handelingen 2:1-4
Handelingen 2:14
Handelingen 2:41-43
Handelingen 3:11-12

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: