Skip to main content
Loading...
Bijbelstudie
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Verlangen en hoop

Bijbelverzen:
Filippenzen 1:20-26
2 Korinthiërs 14:18
Johannes 14:2-3
Galaten 2:20
Openbaring 14:13
Romeinen 12:11

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: