Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Jezus verschijning aan al Zijn discipelen

Bijbelverzen:
Johannes 20:19-23
Johannes 14:27
Kolossenzen 3:15
Openbaring 13:11-18
Johannes 14:15-16
Efeziërs 1:13-14

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: