Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Het wonder bij Getsemane

Bijbelverzen:
Mattheüs 26:36-38
Mattheüs 26:39
Filippenzen 2:5-11
2 Kronieken 7:12-14
Johannes 2:3

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: