Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Waardevol in Gods aangezicht

Bijbelverzen:
Daniel 5:23-28
Openbaring 4:11
Jeremia 18:4-6
Romeinen 14:8

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: