Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Kracht van vasten en gebed

Bijbelverzen:
Jesaja 58:6-8
Esther 4:16
Matheus 17:21
2 Kronieken 20:3
1 Petrus 5:8

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: