Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Een nieuwe geest en een nieuw hart

Bijbelverzen:
Ezechiel 36:26-27
Johannes 15:16
Jeremia 18:4
Filippenzen 3:13-14
Mattheüs 25:21

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: