Skip to main content
Loading...
Bijbelstudie
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Leven in de opstandingskracht van Jezus

Bijbelverzen:
Filippenzen 3:10-11
Romeinen 3:23
Galaten 2:20a
Filippenzen 2:5-8
Romeinen 8:11
Efeziërs 1:19-20

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: