Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor O. Hutapea
Datum:
Thema:

Verfris, vernieuw en wek uw geest op nu! Deel 2

Bijbelverzen:
Openbaring 6:8
Mattheüs 26:31
Lukas 12:53
Handelingen 2:2

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: