Welcome!

PCF EbenHaezer Nijmegen - Venlo

Welkom op de vernieuwde officiele website van de Gemeente PCF Eben-Haezer Nijmegen - Venlo. Middels deze website hopen we u te informeren over wie we zijn en wat we doen. U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen in Nijmegen of Venlo.

Ons doel is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en het verlenen en verbeteren van geestelijke zorg en welzijn in het algemeen belang in de ruimste zin van het woord om op bijbelse grondslag het geloof te beoefenen, te bevorderen en dit toegankelijk te maken voor iedereen!

Informatie over alle activiteiten binnen de Gemeente PCF Eben Haezer, kunt u vinden op onze website. Daarnaast kunt u ook via de website interactief met ons communiceren als u met vragen zit of informatie nodig heeft. Onze hoop is dat de website een zegen en verrijking van uw geestelijk leven zal zijn.

“In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths.”

Proverbs 3:6

God's zegen