Skip to main content
Loading...
ANBI

Giften en ANBI

ANBI informatie
Pentecostal Christian Fellowship is een ANBI erkende instelling.
De Stichting Pentecostal Christian Fellowship te Lent staat ingeschreven in het landelijke ANBI register onder nummer:  8179.47.760. Giften kunnen gestort worden op IBAN rekeningnummer: NL59RABO01358.17.714  t.n.v. Pentecostal Christian Fellowship Eben-Haezer Nijmegen.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Inhoud:

Tenaamstelling en contact

Onze gemeente draagt de naam Pentecostal Christian Fellowship Eben-Haezer en is gevestigd aan de Opaalstraat 4 6534 XP Nijmegen.

Het bezoekadres is:
Opaalstraat 4 6534 XP Nijmegen
Wij zijn ook te bereiken via e-mailadres lettelay@yahoo.com
Zie onze contact gegevens

Inschrijving Kamer van Koophandel

Pentecostal Christian Fellowship Eben-Haezer te Nijmegen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer: 09167756. De stichting is zelfstandig en is bij de belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8179.47.760.

Bestuur en beloningsbeleid

Het huidige bestuur van de gemeente Pentecostal Christian Fellowship Eben-Haezer Nijmegen kent 4 leden.

Er is een vaste voorzitter. De financiële zaken worden onder verantwoordelijkheid van de 1e en 2e penningmeester gedaan en gecontroleerd.

De bestuurders ontvangen géén beloning. De gemeente heeft als enige de voorganger in dienst. Uitgenodigde predikanten of voorgangers krijgen een gepaste vergoeding voor eventuele gemaakte onkosten.

Doelomschrijving, visie

Ons doel is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en het verlenen en verbeteren van geestelijke zorg en welzijn in het algemeen belang in de ruimste zin van het woord om op bijbelse grondslag het geloof te beoefenen, te bevorderen en dit toegankelijk te maken voor iedereen!

  •     Visie van de PCF Ebenhaezer: Het toepassen van de principes van God's Koninkrijk, overeenkomstig de leer en de levensstijl van Christus
  •     Missie van de PCF Ebenhaezer: Om mensen tot Christus te brengen met als doel om als God's famillie, elkaar op te bouwen, elkaar te dienen en elkaar lief te hebben

Hoofdlijnen beleidsplan

Ons doel is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en het verlenen en verbeteren van geestelijke zorg en welzijn in het algemeen belang in de ruimste zin van het woord om op bijbelse grondslag het geloof te beoefenen, te bevorderen en dit toegankelijk te maken voor iedereen!

Informatie over alle activiteiten binnen de Gemeente PCF Eben Haezer, kunt u vinden op onze website. Daarnaast kunt u ook via de website interactief met ons communiceren als u met vragen zit of informatie nodig heeft. Onze hoop is dat de website een zegen en verrijking van uw geestelijk leven zal zijn.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De in 2020 uitgeoefende activiteiten spreken voor zich. Daartoe wordt verwezen naar de vorige paragraaf.

Financiële verantwoording