Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

De vijand die wij niet kunnen zien

Bijbelverzen:
Efeziërs 6:10
Psalmen 62:6-9
Exodus 12:3
Exodus 11:7
Maleachi 3:17-18
Openbaring 3:18
1 Johannes 2:17

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: