Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

De boodschap van de Heer bij Zijn hemelvaart

Bijbelverzen:
Lukas 24:50-53
Handelingen 1:6-11
1 Tessalonicenzen 4:15-17
Johannes 14:16
Handelingen 1:6-8

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: