Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Alleen in Jezus is er zekerheid

Bijbelverzen:
Romeinen 5:9
Johannes 10:27-29
Johannes 5:24
Johannes 6:39-40
Romeinen 5:5
Johannes 11:39
Deuteronium 31:8

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: