Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Verwacht de Heer temidden van de pandemie

Bijbelverzen:
Psalmen 27:14
Jesaja 40:31
1 Koningen 19:4-8
1 Samuël 30:6
1 Korinthiërs 10:13
Romeinen 8:28

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: