Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Wees sterk in de Heer

Bijbelverzen:
Efeziërs 6:10-11
Deuteronium 31:8
2 Kronieken 26:5
2 Kronieken 26:16
Hebreeën 12:2-3

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: