Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Velen worden geroepen, maar weinigen worden uitgekozen

Bijbelverzen:
Matthëus 22:14
Romeinen 6:16-19
Romeinen 12:2
Johannes 15:16

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: