Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Wees waakzaam in uw leven

Bijbelverzen:
Matthëus 24:13-14
1 Petrus 5:8
Kolossenzen 1:23
Daniël 3:17-18
Markus 13:33
Lukas 12:40
1 Tessalonicenzen 4:15-18
1 Timotheüs 4:16

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: