Skip to main content
Loading...
Bijbelstudie
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Wees verblijd in de Heer

Bijbelverzen:
Filippenzen 3:1
Nehemia 8:10
Handelingen 16:24-26
Spreuken 17:22
1 Samuël 17:32
Psalmen 34:2
Jesaja 41:10

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: