Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Versterk het fundament in uw leven

Bijbelverzen:
Matthëus 7:24-25
1 Korinthiërs 3:10-11
1 Korinthiërs 3:12-13
Job 23:10

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: