Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Wees sterk in tijden van tegenspoed

Bijbelverzen:
Daniel 11:32
Jeremia 9:23-24
Johannes 6:68
Efeziers 1:17-18

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: