Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Het wonder van de geboorte van Jezus

Bijbelverzen:
Mattheus 1:18
Mattheus 1:20
Lukas 1:34-35
2 Korinthiers 5:21
Johannes 3:1-6
Johannes 1:12-13

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: