Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Getrouw vasthouden aan Gods Geboden

Bijbelverzen:
Psalmen 119:111
Hebreeen 5:13-14
2 Timotheus 3:16-17
Psalmen 119:2-3
Psalmen 106:7-9
Jesaja 43:19

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: