Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Betekenis van de Hemelvaart van de Heer Jezus

Bijbelverzen:
Handelingen 1:6-11
Johannes 14:1-3
Matheus 24:37
Hebreeen 7:25
1 Timotheus 2:5
Johannes 16:7-11

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: