Skip to main content
Loading...
Bijbelstudie
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

Winst door het leven in Christus Jezus

Bijbelverzen:
Filippenzen 3:4-8
Johannes 5:24
Romeinen 5:8-10
Jakobus 4:7
2 Timotheüs 3:1-5
Psalmen 91:1-2
Jeremia 33:3
Johannes 14:15-17

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: