Skip to main content
Loading...
PCF Eredienst
Prediker:
Pastor C. Lettelay
Datum:
Thema:

De levensstijl van de rechtvaardige

Bijbelverzen:
Johannes 13:15
1Petrus 2:21
1 Johannes 2:6
Romeinen 21:1
Lukas 4:1
Spreuken 13:20

 U bent van harte welkom om een van onze diensten bij te wonen, of via een live-stream te volgen.

Youtub Field New: